bærer

trekuler på trehyller, objekt/bærer i bivoks på trehylle, lys (Åpent Ateljé-Sverresgate)