jag lyssnar under tyget

"lyssnandet" (foto, bivoksobjekt) 10x20cm