jag lyssnar under tyget

nærbilde "ytan-sårbarhetens och styrkans landskap" (bivoksfolie undermalt med akryl)