jag lyssnar under tyget

del av "de många rummen"(blyant, tyggegummi, fettstift, akryl, pastel, foto på bjerkefinér, bivoksfolie, papir, kartong) 110x15cm