jag lyssnar under tyget

"lyssnandet" (blyant, foto på bjerkefinér, kapa)38x 20cm "tyget" (foto på kapa) 100x30cm