tid - mellom

gipsobjekt lent mot vegg, treformer på gulv i ask, lys (Galleri Overgaden, København)