är

ärvideoprojicering, objekter/scener,kuler i papp/bivoks/plastelina (Bergen Kunsthall)
ärobjekter/scener i papp/bivoks/plastelina (Bergen Kunsthall)
är2 videoprojiseringer, objekter/scener, kuler i papp/bivoks/plastelina (Bergen Kunsthall)