GUL

GULvideoprojeseringpå gulv(180cm): vannbilder og et nett som kommer og går, objekter/ ildbærere i voks på stålhyller (Ram galleri, 1995)
GULobjekter/bærer og kule( 21cm og 14 cm) i bivoks på stålhylle (Ram galleri, 1995)
GULvideoprojesering(180cm) på gulv: vannbilder og et nett som kommer og går (Ram galleri, 1995)
GULobjekter/ ildbærere(57cm) i voks på stålhyller (Ram galleri, 1995)